Cookies

Lagring av data

När du besöker vår webbplats lagras dataupplysningar i form av bland annat cookies. Dessa uppgifter används för att förbättra och anpassa innehållet på vår sida och för att ge dig så bra information som möjligt. Om du inte vill att vi lagrar data bör du radera de cookies som samlats (se hantering av cookies) och därefter undvika användning av sidan. Nedan finns upplysningar om vilken data som lagras, syftet med lagringen och vilka tredje parter som har eller kan få ta del av de data som samlas.

Cookies
Till lagring av data används cookies. Det är informationsfiler som sparas på din enhet (dator, läsplatta, mobil eller motsvarande). Med hjälp av cookies kan vi känna igen din enhet, registrera inställningar, skapa statistik och styra annonser m.m.

Du har självklart möjlighet att radera eller blockera cookies, se hantering av cookies

Om du raderar eller blockerar cookies finns det en risk att annonser på vår sida inte är relevanta för dig och de förekommer ofta. Utan cookies finns vidare risk att sidan inte fungerar optimalt och att du inte får tillgång till allt innehåll.

På sidan förekommer också cookies från tredje part. Det kan vara annonsörer, annonsbyråer, statistikföretag m.m.

Personoplysningar

Allmänt
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt leder till dig. När du besöker vår sajt registrerar och lagrar vi sådan information. Det görs exempelvis vid ditt besök på sidan, när du deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, vid annat användande av vår service eller när du handlar från sidan.

Uppgifter som vi registrerar och lagrar är bland andra ett unikt ID och teknisk information om din dator, läsplatta eller mobil, ditt IP-nummer, din geografiska placering samt vilka sidor du klickar på. Om du dessutom gett uttrycklig tillåtelse därtill så lagras namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Det sker i regel i samband med att du registrerar dig som användare eller när du köper något från vår sida.

Säkerhet
Vi använder flera säkerhetstekniker och –metoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Våra system skyddar dina uppgifter mot missbruk, offentliggörelse, förlust, förringelse eller att de på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och för att endast visa annonser som är relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har önskat, t.ex. nyhetsbrev. Uppgifterna används dessutom för att optimera vår service och innehållet på sajten.

Lagring
Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du önskar. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs. Eftersom vi lagrar olika typer av data för olika ändamål varierar längden av de perioder vi lagrar uppgifterna.

Delning av personuppgifter
Lagrad data om din användning av sidan, vilka annonser du tar del av och ev. klickar på, geografisk placering, kön och åldersgrupp etc. delas med tredje part i det omfång dina uppgifter är kända. Upplysning om tredje part finns under ”Cookies” ovan. Uppgifterna används för styrning av annonser.

Vi använder dessutom andra företag som tredje part för registrering och lagring av data. Dessa företag utför endast behandling av lagrad data och får inte använda dina uppgifter i eget syfte.

Vi delar dina uppgifter endast i det omfång du har gett tillstånd till det. Vi använder oss endast av databehandlare i EU/EES eller i länder som kan garantera säker behandling av dina uppgifter.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina uppgifter samt i vissa fall kräva att uppgifterna raderas, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtidig lagring och behandling av personuppgifter. Kontakta oss i så fall genom att sända e-post till support@klikko.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina uppgifter har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Utgivare
Sidan ägs och publiceras av:

Klikko ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby