Brandgenomföringar

Brandgenomföringar hindrar eldens spridning

Brandgenomföringar hindrar eldens spridning

Brandtätning och brandgenomföringar är mycket viktiga för husets säkerhet vid en eldsvåda. När det uppstår en brand i ett hus, vilket kan ske på grund av oaktsamhet, elfel, åska eller ren skadegörelse, kan stora värden gå till spillo snabbt. Om elden sprider sig okontrollerat kan den få fäste i byggnaden, och snabbt är huset övertänt. Detta kan ske när det brinner i garagelängor eller när hela vindsutrymmet under taket i hyreshuset fattar eld. Släckningsarbetet går såklart snabbt om man får elden under kontroll i det utrymme där den startade. Därför delar man upp huset i olika avdelningar, som sinsemellan ska vara täta för att förhindra brandspridning.

 

Brandklassen är viktig

Varje brandavdelning, som till exempel kan vara en lägenhet i ett hyreshus, ska brandklassas efter ett särskilt system. När man vet vilken klass brandavdelningen tillhör, är det lättare att installera rätt brandtätningar och brandgenomföringar som då ska motsvara brandklassen på väggarna. En brandgenomföring är det ställe i väggen där man drar rör eller ledningar mellan olika brandavdelningar. Det kan till exempel vara el- eller vattenledningar som går mellan lägenheterna i hyreshuset. Minsta lilla otäthet där gör att elden kan ta sig in genom hålet och orsaka skada på kablarna och materialet, och kanske spridas i hela fastigheten.

 

 

Färdiga brandgenomföringar från verkliga proffs

Det är inte lämpligt att försöka tillverka brandgenomföringar själv. De som är industriellt tillverkade har bättre prestanda och är dessutom enklare att montera. Man bör alltså anlita ett företag som är specialister inom området, för att få rätt utrustning, så att man slipper problem med eftergjutning eller hårsprickor. Som husägare har man ansvar för att ha ett fullgott brandskydd. Genom att man kontaktar ett företag som är proffs på brandtätningar och brandgenomföringar får man också tips och goda råd. Det känns tryggt för både husägaren och de boende. Länktips: https://www.sewatek.se/