Budget

När slutar Black Friday

När slutar Black Friday

En djupgående analys av en shoppingtradition

? En djupgående analys av en shoppingtradition

shopping

Översikt över Black Friday och dess varaktighet

Black Friday, som första gången introducerades i USA på 1930-talet, har sedan dess blivit en av de mest populära shoppinghändelserna världen över. Traditionellt sett hålls Black Friday alltid den fjärde fredagen i november, dagen efter Thanksgiving. Det är den officiella startpunkten för julhandlare och butiker erbjuder ofta lockande prissänkningar och reor för att locka till sig kunder. Men när slutar egentligen Black Friday? Svaret på den frågan är inte helt enkel, eftersom det finns olika sätt att mäta varaktigheten av detta shoppingfenomen.

Presentation av de olika typerna av Black Friday och deras popularitet

Det finns olika upplagor av Black Friday som har blivit allt mer populära på senare år. Först och främst har vi den traditionella Black Friday som infaller den fjärde fredagen i november. Denna dag är känd för att vara den mest hektiska i många butiker, med långa köer och trängsel. Men i takt med att e-handel har vuxit har vi också sett framväxten av Cyber Monday, som hålls den följande måndagen. På Cyber Monday erbjuder onlinebutiker exklusiva rabatter och kampanjer till sina kunder, vilket ger dem möjlighet att få sin beskärda del av hetsen kring Black Friday.

En annan populär variant är det som kallas för Black November eller Black Week, där butiker sprider ut sina erbjudanden och rabatter över hela månaden eller en hel vecka. Detta ger kunderna mer tid att hitta de bästa erbjudandena och minskar stressen som kan uppstå under den traditionella Black Friday. Denna typ av Black Friday har blivit allt mer populär, eftersom den ger kunderna möjlighet att vara mer flexibla och undvika köbildning och trängsel i butiker.

Kvantitativa mätningar av Black Friday och dess varaktighet

En studie genomförd av marknadsföringsföretaget National Retail Federation (NRF) visar att Black Friday är en av de mest lönsamma dagarna för detaljhandeln i USA, där konsumenterna spenderade över 58 miljarder dollar under 2019. Det är en ökning med 4,2% jämfört med året innan. NRF har också funnit att den genomsnittliga varaktigheten av Black Friday-kampanjer har ökat under de senaste åren, med många butiker som erbjuder flera dagar eller till och med hela veckor med rabatter och erbjudanden.

En annan intressant kvantitativ mätning är den ökande e-handeln på Black Friday. Enligt Adobe Analytics ökade e-handelsförsäljningen under Black Friday 2019 med 19,6% jämfört med året innan. Detta visar tydligt att allt fler konsumenter väljer att handla online istället för att besöka fysiska butiker under denna shoppinghändelse.

Skillnader mellan olika typer av Black Friday

En viktig skillnad mellan olika typer av Black Friday är tidpunkten. Den traditionella Black Friday ses som startpunkten för julhandeln och äger rum den fjärde fredagen i november, medan Cyber Monday sker en helg efter Black Friday. Black November och Black Week, å andra sidan, sträcker sig över hela månaden eller en hel vecka före Black Friday. Detta ger kunderna mer tid att planera sina inköp och hitta de bästa erbjudandena.

En annan skillnad är miljön där shopping sker. Med den traditionella Black Friday finns möjligheten att besöka fysiska butiker och uppleva hela atmosfären av reor och prissänkningar. Å andra sidan kan Cyber Monday och Black Week åtnjutas bekvämt hemifrån, utan trängsel och långa köer. Det ger kunderna möjlighet att söka efter erbjudanden på sitt eget sätt.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika typer av Black Friday

Den traditionella Black Friday har länge varit kritiserad för den ökade konsumtionen och det överdrivna fokuset på shopping. Många har också varit oroade över att reorna kan leda till impulsköp och bidra till ökad skuldsättning hos konsumenterna. Dessutom har det funnits rapporter om trängsel och incidenter i butiker under den traditionella Black Friday.

Å andra sidan har framväxten av Cyber Monday och Black Week möjliggjort för kunder att hitta erbjudanden online utan att behöva ge sig ut i shoppingträngseln. Detta har lett till en ökad bekvämlighet och flexibilitet för konsumenterna. Nackdelen med dessa typer av Black Friday är dock risken för överkonsumtion och att underskatta sin totala utgift snarare än att vara begränsade till en enstaka dag som den traditionella Black Friday.

Slutord

Sammanfattningsvis kan det vara svårt att fastställa exakt när Black Friday slutar, eftersom det finns flera typer av Black Friday-evenemang med olika varaktighet. Den traditionella Black Friday hålls alltid den fjärde fredagen i november och markerar starten på julhandeln, medan Black Monday och Black Week erbjuder längre kampanjperioder. Valet av typ av Black Friday beror på individuella preferenser och prioriteringar hos konsumenterna.

Black Friday har visat sig vara en mycket lönsam dag för detaljhandeln, med ständigt ökande försäljningssiffror. Men det finns också kritik och farhågor angående överkonsumtion och negativa miljöeffekter. Genom att välja att delta i Black Friday-evenemang, oavsett vilken typ, är det viktigt för konsumenter att vara medvetna om deras köpbeslut och konsumtionsbeteenden.I videon kan vi presentera olika exempel på Black Friday-erbjudanden och intervjuer med konsumenter om deras erfarenheter av olika typer av Black Friday. Det kan ge läsarna en visuell representation av vad de kan förvänta sig under denna shoppinghändelse och hjälpa dem navigera genom olika erbjudanden och rabatter.

FAQ

När hålls traditionell Black Friday?

Den traditionella Black Friday hålls alltid den fjärde fredagen i november, dagen efter Thanksgiving.

Vad är fördelarna och nackdelarna med längre kampanjperioder som Black November eller Black Week?

Fördelarna med längre kampanjperioder är att kunderna får mer tid att hitta de bästa erbjudandena och undvika trängsel i butiker. Nackdelen är risken för överkonsumtion och att underskatta totala utgifter.

Vad är skillnaden mellan Cyber Monday och Black Friday?

Skillnaden ligger i tidpunkten och shoppingmiljön. Black Friday är den fjärde fredagen i november och fokuserar på erbjudanden i fysiska butiker. Cyber Monday äger rum den följande måndagen och fokuserar på online-erbjudanden.